Posterunek Policji w Kazimierzu Biskupim - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posterunek Policji w Kazimierzu Biskupim

Data publikacji 09.10.2017

Posterunek pracuje pełną parą a codzienny nadzór nad jego pracą sprawuje Komendant Komisariatu Policji w Golinie podinsp. Radosław Stolarski. Prace remontowe trwały od czerwca do września, wartość to 150 tys. zł. i sfinansowane były w całości z budżetu Policji. Z uwagi na charakter prac inwestycyjnych policjanci delegowani byli do Komisariatu Policji w Golnie.

W praktyce pełnili służbę na terenie gminy Kazimierz Biskupi, jedynie jej rozpoczęcie i zakończenie odbywało się w Komisariacie. Opisywany Posterunek nie jest jednostką, która została przywrócona po jej wcześniejszej likwidacji. Różnica w przypadku tej komórki polega na tym, że przed 2016 rokiem posterunek organizacyjnie podlegał bezpośrednio pod KMP w Koninie.

Od 2016 roku dla usprawnienia organizacji służby i zapewnienia większej skuteczności i dostępności policjantów został włączony w strukturę organizacyjną Komisariatu Policji w Golinie.

Prace remontowe jakie wykonano w obiekcie: szpachlowanie i odnowienie powłok malarskich ścian na obu kondygnacjach, wymiana oświetlenia, częściowa wymiana okładzin podłogowych, całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, kapitalny remont sanitariatów z wymianą armatury oraz okładzin ściennych i podłogowych.

Wcześniejsze rozwiązania konstrukcyjne nie spełniały obecnych wymagań sanitarnych. Dodatkowo dla podwyższenia komfortu służby, policjanci zyskali pomieszczenie socjalne oraz szatnie. Naprawa ubytków i odnowienie malowania elewacji (barwy standaryzacyjne), nowy logotyp policji.

POSTERUNEK POLICJI w KAZIMIERZU BISKUPIM

Kierownik: asp. sztab. Wojciech Sypniewski

Adres: 62-530 KAZIMIERZ BISKUPI

ul. 1 MAJA 3

tel. (63) 247-26-50, fax: (63) 247-26-55

 Kierownik Posterunku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz: 15:30 - 17:30 oraz czwartek w godz: 9:00 - 11:00