KONFERENCJA " Twoje Bezpieczeńswtwo - nasza Sprawa" - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KONFERENCJA " Twoje Bezpieczeńswtwo - nasza Sprawa"

Data publikacji 09.10.2017

Dzisiaj w Konińskim Domu Kultury odbyła się dyskusja poprzedzona dwiema prelekcjami: " Twoje bezpieczeństwo nasza sprawa" prowadzona przez Irene de Rieug i Dorotę Dines oraz prof. nadzw. dr hab. Teresę Sołtysiak, która omówiła " Szczególne formy sprzedaży drugiego człowieka i siebie w narastającym konsumentyzmie". Konferencję rozpoczął Komendant Miejski Policji w Koninie podinsp. Paweł Kiliańczyk

Celem Koncerencji było przybliżenie osobom pracującym w administracji publicznej oraz osobom pracującym z ludźmi młodymi tematu związanego z niebezpieczeństwaem, które generowane są na skutek wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych lub turystycznych. Niewątpliwym walorem przedsięwzięcia był udział w nim holenderskich praktyków zajmujących sie problematyką handlu ludźmi, posiadającycj międzynarodowe doświadczenie w powyższej tematyce.

Wśród uczestników nie brakowało przedstawicieli Sejmiku Województwa Wilekopolskiego,  przedstawicieli Urzędu Miasta Konina, Policji Straży Pożarnej, Straży Miejskiej  Słuzby Celeno Skarbowej, Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, radnych przedstawicieli uczelni wyższych, szkół średnich, studentów uczniów, nauczycieli. 

Komendnat Miejski Policji w Koninine wyraził chęć organizowania podobnych spotkań, gdyż jak zanznaczył pozwolą one zacieśnić współpracę ze społecznością lokalną, pozwolą budować pozytywny wizerunek funkcjonariuszy ale także pozwolą poszerzyć wiedzę z zakresu wyjazdów zagranicznych osób młodych oraz osób bezrobotnych w celach zarobkowych. Wysztsko po to by przybliżać podstawowe zasady bezpieczeństwa.