„Bezpieczny weekend-ZNICZ 2017 ” - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

„Bezpieczny weekend-ZNICZ 2017 ”

Data publikacji 27.10.2017

Działania kontrolno-prewencyjne „Bezpieczny weekend-ZNICZ 2017 ” będą realizowane w dniach 27 października-02 listopada 2017 roku na terenie działania KMP w Koninie. Komendant Miejski Policji w Koninie apeluje o rozwagę rozsądek i wzajemną życzliwość wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych„ należy spodziewać się zwiększonego ruchu na wszystkich ciągach komunikacyjnych ,a zwłaszcza tych prowadzących do lokalnych nekropolii. Jak pokazują doświadczenia z lat ubiegłych dla Policji jest to wyjątkowy okres, w którym następuje wzrost liczby naruszeń w ruchu drogowym.

Ponadto dochodzi do znacznego wzrostu liczby zdarzeń kryminalnych, przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, a także przeciwko życiu i zdrowiu popełnianych w rejonach cmentarzy. W dniach 27.10 do 02.11.2017 r. zostaną przeprowadzenie działań kontrolno prewencyjnych „ Bezpieczny weekend - Znicz 2017”.

 „Bezpieczny Weekend-Znicz 2017 Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zwrócą szczególna uwage na :

 

   • utrzymywanie płynności ruchu (w przypadku tworzenia się zatorów drogowych podejmowanie ręcznego kierowania ruchem),

   • reagowanie na przestępstwa i wykroczenia drogowe mając bezpośredni wpływ na zaistnienie zdarzeń drogowych,

   • eliminowanie z ruchu nietrzeźwych jego uczestników,

   • ujawnianie i eliminowanie negatywnych zachowań niechronionych uczestników ruchu drogowego ( zwrócić szczególną uwagę na elementy odblaskowe osób poruszających się po zmroku poza obszarem zabudowanym),

   • właściwe używanie świateł zewnętrznych w pojazdach,

   • informowanie uczestników ruchu drogowego o zmianie organizacji ruch występujących zagrożeniach i sposobie poruszania się,

   • utrzymywać stały kontakt ze współpracującymi patrolami, a także informowanie dyżurnego jednostki o wszelkiego rodzaju utrudnieniach i zagrożeniach,

   • egzekwowanie zakazu ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ( z wyłączeniem autobusów).

ww. zakaz obowiązuje w dniu :

31 października w godz. 18:00-22:00

01 listopada w godz. 08:00-22:00