Narodowe Święto Niepodległości - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowe Święto Niepodległości

Data publikacji 15.11.2017

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości jak również Dnia Służby Cywilnej Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu policjantom i pracownikom Wielkopolskiej Policji wręczył awanse, odznaczenia oraz wyróżnienia.

Dnia 10 listopada 2017 roku w Iglicy Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta zbiórka policjantów oraz pracowników Wielkopolskiej Policji, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wręczył policjantom i pracownikom Policji odznaczenia państwowe, medale resortowe, awanse na wyższe stopnie służbowe jak również wyróżnienia. Odznaczenia, wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu wręczał Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.


 

Wśród mianowań nie zabrakło przedstawicieli konińskiej jednostki Policji bowiem:

Brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali :

-kom. Roman Pankowski - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie

-podinsp. Tomasz Wilczyński

-nadkom. Marek Bernat


 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

-Justyna Grzechowska

-asp.szt. Zbigniew Miętkiewski


 

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji otrzymał:

-Szymon Szuszwalak


 

Wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu przedterminowym mianowaniem na wyższy stopień służbowy został kom. Piotr Miling- Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego.


 

Ponadto podczas zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, odebrał uroczyste ślubowanie od 84 nowo przyjętych policjantów i policjantek, którzy słowa roty ślubowania wypowiedzieli w obecności przełożonych, najbliższych oraz licznie przybyłych gości.

 

Z okazji Święta Służby Cywilnej Komendant Miejski Policji w Koninie dodatkowo wyróżnił 11 pracowników nagrodami pieniężnymi.