Aktualności

Zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i szybka reakcja dzielnicowego.

Data publikacji 22.11.2017

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa powstała celem wymiany informacji i stworzenia porozumienia pomiędzy policją a społeczeństwem.

Takie ciche porozumienie nastąpiło kiedy mieszkańcy ulicy Harcerskiej w Koninie zgłosili punkt na mapie, w którym dochodzić ma do aktów wandalizmu. Zawsze spokojne osiedle nagle stało się celem wandali, niszczących umieszczone tam leżaki i stoły, które powstały z pieniędzy Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Mł. asp. Artur Grzeszczak dzielnicowy tego osiedla podjął szybkie czynności zmierzające do wyeliminowania tego zjawiska. Już kilka dni po otrzymaniu zgłoszenia dzielnicowy za cel postawił sobie zwiększenie służb i patroli właśnie przy Parku 700-lecia. Na sukces nie trzeba było długo czekać , po upływie miesiąca mieszkańcy zgodnie mówią, że na ich osiedlu znowu mogą czuć się bezpiecznie, głównie poprzez szybką reakcję naszego dzielnicowego.

Przypominamy, że to właśnie dzięki zgłoszeniom dokonywanym na KMZB oraz znajomości terenu służbowego każdego dzielnicowego możliwe jest podjęcie działań prewencyjnych i zapobieganie takim sytuacjom jak ta.

Od początku roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w powicie konińskim zgłoszono 1476 punktów.