Aktualności

Telefon od sąsiada. Działania profilaktyczne uświadamiające w temacie przemocy w rodzinie

Data publikacji 24.11.2017

Dzięki realizacji projektu pod nazwą „Kampania Społeczna- Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w jednostce Komendy Miejskiej Policji w Koninie stanęła instalacja telefoniczna.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem obecnym we wszystkich społeczeństwach bez względu na panujący ustrój polityczny czy też poziom rozwoju gospodarczego. Występuje często i przybiera najróżniejsze formy.
Mimo, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym to trudno jest uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że przemoc domowa jest ukryta. Sprzyja jej BIERNOŚĆ ŚWIADKÓW PRZEMOCY.

Niewiele osób ma na tyle odwagi i siły, by decydować się na osobistą konfrontację z rodziną, u której podejrzewają przemoc. Dlatego nie jest niczym dziwnym obawa przed reakcją, jednak pamiętajmy, że brak reakcji może doprowadzić do tragedii. Jeśli bezpośrednio uczestniczy się bądź posiada się wiedzę gdzie taka przemoc jest stosowana należy koniecznie skontaktować się z policją i poprosić o interwencję.

Od początku roku w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie funkcjonariusze między innymi podczas interwencji domowych założyli 186 Niebieskich Kart ofiarom przemocy. Aż w 180 przypadkach tymi ofiarami były kobiety. Niestety przemoc domowa dotyka również najmłodszych, 88 małoletnich z terenu powiatu konińskiego zostało dotkniętych tym zjawiskiem.

Dlatego też funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie realizować będą działania, które mają za zadanie uświadomić oraz uwrażliwić społeczeństwo na problem jakim jest przemoc dzięki budce telefonicznej „Telefon od sąsiada”. Po podniesieniu słuchawki usłyszeć w niej będzie można historie osób, które przemocy doświadczyły. Przeprowadzona rozmowa z osobą, której nigdy się nie widziało, a której bardzo osobiste przeżycia słyszymy w słuchawce mają pomóc w podjęciu decyzji,często niełatwych decyzji o zgłaszaniu tego zjawiska. Dzięki reakcji społeczeństwa, instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy domowej mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.