Razem dla bezpieczeństwa - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Razem dla bezpieczeństwa

Data publikacji 27.11.2017

Innowacyjny program promowania pracy dzielnicowych i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa realizowany będzie w Koninie .

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie działań, które pozwolą na rzetelne zidentyfikowanie rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym powiecie.

Dlatego też 16 listopada miało miejsce spotkanie, na które Komendant Miejskiego Policji w Koninie podinsp. Paweł Kiliańczyk zaprosił wszystkich włodarzy naszego powiatu i którzy zaproszenie to przyjęli. Debatowano na temat bezpieczeństwa ale przede wszystkim rozmawiano o sposobach realizacji działań zmierzających do jego osiągnięcia. W wyniku spotkania i prowadzonych rozmów wspólnie z przedstawicielami władzy podjęto decyzję o rozpoczęciu programu pod nazwą „Razem dla bezpieczeństwa”

Istotą naszych wspólnych działań będzie faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa . Innymi słowy uspołecznienie działań Policji i samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie ma za zadanie stworzenie działań, które realizowane będą pod wspólnym hasłem, wspólnym logiem,a których celem będzie reakcja na sygnały dopływające od społeczeństwa, między innymi dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Realizacja autorskiego programu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie rozpocznie się od stycznia 2018 roku, a już w grudniu bieżącego roku podczas konferencji inaugurującej będziemy mogli poinformować o jego szczegółach.

Niewątpliwym novum programu będzie aktywność dzielnicowych w życiu społecznym całego powiatu, ich uczestnictwo w spotkaniach, posiedzeniach rad, kółkach zainteresowań czy domach mieszkańców po to by móc mówić o wspólnej realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa.