Uczniowie z klasy mundurowej z wizytą w komendzie - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uczniowie z klasy mundurowej z wizytą w komendzie

Data publikacji 11.01.2018

„Zostań jednym z nas” - pod takim hasłem przebiegało dzisiejsze spotkanie z uczniami III klasy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Młodzież odwiedziła policjantów realizując program współpracy Policji z klasami o profilu mundurowym.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest jedną z czterech szkół na terenie Konina i powiatu, w których kilka lat temu powstały klasy o profilu policyjnym i które podpisały stosowne porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Dzięki temu porozumieniu szkoły te mogą liczyć na szerokie wsparcie dydaktyczne ze strony funkcjonariuszy Policji.

Corocznie w komendzie wojewódzkiej opracowywany jest harmonogram spotkań i tematy, jakie poruszane będą przez policjantów prowadzących zajęcia. Jednym z elementów jest wizyta w lokalnej jednostce Policji i właśnie dzisiaj został on zrealizowany.

Z uczniami z Centrum Kształcenia Ustawicznego spotkali się policjanci z kilku wydziałów. Przedstawicielka Wydziału Prewencji asp. sztab. Katarzyna Wiśniewska opowiedziała uczniom o służbie w Policji oraz o sposobach i trybie rekrutacji, co precyzyjnie wpisuje się w akcję wielkopolskich policjantów „Zostań jednym z nas” - w końcu uczniowie klas policyjnych to duża nadzieja dla przyszłych kadr naszych szeregów.

Kolejnym prelegentem był policyjny technik kryminalistyki st. asp. Marek Walczak, który na spotkanie przybył z dużym bagażem – specjalistycznymi walizkami, w których znajdują się sprzęty niezbędne do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Opowiedział młodzieży na czym polega jego praca na miejscu np. włamania, wyjaśnił w jaki sposób korzysta się w pracy z tych wszystkich rzeczy, które nosi w walizkach. Uczniowie mieli też okazję zobaczyć swoje odciski, które dla ludzkiego oka nie są widoczne, ale po odpowiednim działania policyjnego technika można je wprowadzić do systemu informatycznego, przy pomocy którego możliwe będzie zidentyfikowanie sprawcy jakiegoś przestępstwa.

Uczniowie spotkali się też z Kierownikiem Referatu w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym podkom. Damianem Kasprzakiem, który opowiedział im o teoretycznych aspektach prowadzenia przez Policję dochodzeń, czyli pracy, której zasadniczo nie widać na zewnątrz, a która jest równie ważna, jak wszystkich innych policjantów.

W czasie wizyty w komendzie nie mogło zabraknąć oczywiście spotkania z instruktorami wyszkolenia strzeleckiego i bronią będącą na wyposażeniu policjantów. Arkana wiedzy w tej kwestii przybliżyli uczniom asp. sztab. Dariusz Staszak i asp. Grzegorz Jankowski. Młodzież miała okazję z bliska przyjrzeć się jednostkom broni na co dzień używanej przez funkcjonariuszy, a także poznać sposób i zobaczyć miejsca, gdzie policjanci podnoszą umiejętności strzeleckie.