Kierownictwo KMP Konin - Komenda Miejska Policji w Koninie

Kierownictwo KMP Konin

Kierownictwo KMP Konin

Komendant Miejski Policji w Koninie  
 mł. insp. Paweł Kiliańczyk
 
 
 
 
 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie
  podinsp. Mariusz Jaworski
 
 
 
 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie
nadkom. Roman Pankowski