Zarząd KKOP - Zarząd - Komenda Miejska Policji w Koninie

Zarząd KKOP

przewodniczący: Marcin Baniecki tel. 63 247-24-30  /  47-77-52-430   (sł. 524-30)

                      z-ca: Marek Walczak

        członkowie: Przemysław Bednarz

                               Ryszard Wagner

                               Jerzy Zawadzki