NOWY ZARZ¡D ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

NOWY ZARZ¡D ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

4 stycznia 2012 roku, podczas burzliwych obrad, wybrany został nowy zarząd terenowy NSZZ Pracowników Policji. Większością głosów na przewodniczącą zarządu wybrana została pani Marzena Wróbel. Koleżanki i koledzy uczesniczący w obradach wybrali również pozostałych członków zarządu oraz delegatów na konferencję wojewódzką. I tak członkami zostali: Monika Korczakowska, Przemysław Klonowski oraz Szymon Szuszwalak. Delegatami natomiast zostali: Marzena Wróbel, Monika Korczakowska oraz Grażyna Szymańska. Cały zarząd dziękuje za powierzone zaufanie i obiecuje, że w razie potrzeby z całych swoich sił będzie bonił praw pracowniczych.