Konferencja sprawozdawczo-wyborcza w Poznaniu - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza w Poznaniu

W dniu 26.03.2012r. w KWP w Poznaniu odbyła się Wojewódzka Konferencja sprawozdawczo-wyborcza NSZZ PP. Na konferencji podczas tajnego głosowania wyłoniono nowy Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji woj. wielkopolskiego, w skład którego weszli:

Przewodnicząca - Lucyna Jaworska - KMP w Poznaniu

Wiceprzewodniczący - Jan Fikus - KPP w Pile

II Wiceprzewodniczący - Wanda Sobczak - KWP w Poznaniu

Członkowie: Andrzej Grygiel - KPP w Jarocinie, Marzena Wróbel - KMP w Koninie, Andrzej Zdonek - KMP w Lesznie, Aleksander Wawrowski - KPP w Gnieźnie.

Na konferencji wyłoniono również delegatów na Zjazd Krajowy NSZZ Pracowników Policji. W trakcie zebrania podsumowano czteroletnią kadencję poprzedniego zarządu, omawiano ważne wydarzenia, przedstawiono sprawozdanie skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej.

W konferencji brała udział Przewodnicząca KKW - Małgorzata Lewicka. Na zakońćzenie zaproszono Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Zastępcę Naczelnika Kadr KWP w Poznaniu, którzy odpowiadali na trudne pytania dotyczące m.in. aktualnej sytuacji finansowej pracowników Policji.