STATUT - Statut - Komenda Miejska Policji w Koninie

 

Tutaj można pobrać aktualny statut

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji

STATUT