ZARZ¡D TERENOWY W KMP KONIN - Zarząd - Komenda Miejska Policji w Koninie

ZARZ¡D TERENOWY W KMP KONIN

.

PRZEWODNICZ¡CA

Marzena Wróbel

.

.WICEPRZEWODNICZ¡CY

Szymon Szuszwalak

 

SEKRETARZ

Magdalena Żuber

.

CZŁONKOWIE ZARZ¡DU

Klaudia Ziarniak

Jan Błażejewski

 .