Regulamin Turnieju - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Regulamin Turnieju

R E G U L A M I N
III EDYCJI T U R N I E J U
„ Najważniejsze bezpieczeństwo”

   1. ORGANIZATOR - Sekcja Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie 

  2.  WSPóŁORGANIZATORZY

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. 
 • Straż Miejska w Koninie.
 • Posterunek Straży Ochrony Kolei w Koninie.

   3. PATRONAT

 • Prezydent Miasta Konina 
 • Komendant Miejski Policji w Koninie  

   4. CELE KONKURSU  

 • Promowanie rozwagi i ostrożności na drogach.  
 • Wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.  
 • Uczenie dzieci unikania zagrożeń, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczenie umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych miejscach i sytuacjach.


   5.ORGANIZACJA KONKURSU I ADRESACI     

Sekcja Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie organizuje cykl spotkań pod hasłem „Najważniejsze bezpieczeństwo” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu miasta Konina. W spotkaniach udział biorą wszyscy uczniowie klas trzecich. Spotkania będą prowadzone w formie pogadanek, zabawy oraz zajęć praktycznych. W pogadankach oprócz policjantów udział będą brali przedstawiciele innych służb.

Dzieci coraz częściej stają się ofiarami różnego rodzaju wypadków. Większości z nich można zapobiec a zwłaszcza tym, które wynikają z nieostrożności i braku wyobraźni. Dlatego chcemy poprzez zabawę uwrażliwić dzieci na grożące im niebezpieczeństwa oraz przybliżyć wizerunek funkcjonariusza Policji, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, aby w przyszłości gdy będą potrzebować pomocy posiadały umiejętność jej wezwania. Spotkania odbywać się będą zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Cykl spotkań zakończony zostanie turniejem dla uczniów ze szkół, które brały udział w spotkaniach. Do konkursu przystąpią wyłonione w drodze eliminacji szkolnych 5 osobowe drużyny, które będą ze sobą rywalizowały w międzyszkolnym turnieju. Drużyny będą wykonywały zadania i odpowiadały na pytania – zgodnie z blokami tematycznymi. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwać komisja. Drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów wygrywa turniej.

VI. TEMATY SPOTKAŃ

Bezpieczna droga do szkoły – gościem na spotkaniu będzie funkcjonariusz Policji Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

   1.      zasady zachowania bezpieczeństwa na drodze 

 • w jakim miejscu przechodzimy przez jezdnię,
 • w jaki sposób przechodzimy przez jezdnię,
 • z sygnalizatorem świetlnym,
 •  bez sygnalizatora
 •  którą stroną drogi należy się poruszać, gdy nie ma chodnika, jak należy bezpiecznie pokonać taką drogę,
 • sposoby oznaczenia przejść dla pieszych,
 •  jak powinno być wyposażone dziecko poruszające się drogą,

- numery alarmowe

b) bezpieczna jazda na rowerze

 • właściwe przygotowanie roweru do jazdy / wyposażenie/,
 • zasady poruszania się rowerem,
 • pokonywanie przejść dla pieszych,
 • karta rowerowa,


c. bezpieczna jazda samochodem / fotelik, pasy bezpieczeństwa/.

 Właściwe postępowanie z psem – gościem będzie funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej w Koninie

   1.      jak obronić się przed atakiem psa,- sygnały jakie wysyła pies przed atakiem,


 •       pokaz „jak bronić się przed atakiem psa”,
 •       czego pies nie lubi,
 •       w jaki sposób można wyprowadzać psa na spacer,
 •       gdzie można spacerować z psem.


spotkanie „ z obcym”- kto to jest osoba obca
   

 •       gdy obca osoba puka do drzwi,
 •       gdy obca osoba dzwoni do domu,
 •       spotkanie z obcym na ulicy,
 •       gdy obcy zaprasza do samochodu,
 •       gdy obcy daje prezenty


bezpieczne korzystanie z Internetu.

Szukam pomocy – gościem będzie funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Koniniea)

 • pożar- najczęstsze przyczyny powstawania pożarów,
 • jak postępować w przypadku zauważenia pożaru: w mieszkaniu, na ulicy, w lesie,
 • telefony alarmowe,
 • jak należy poprawnie wezwać pomoc / jak i co należy powiedzieć, na co zwrócić uwagę/
 • jak należy właściwie zachować się podczas burzy / na ulicy, w lesie, w mieszkaniu/.


bezpieczniej z prądem- film Pt. „Bezpieczniej z prądem” – komentarz funkcjonariusza PSP.

pierwsza pomoc przedlekarska

 • jak się zachować gdy się ktoś skaleczy,
 • jak się zachować jak ktoś zemdleje,
 • jak należy zatrzymać krwotok z nosa,  
 • oparzenie – co należy zrobić.

Właściwe zachowanie na dworcu PKP, peronach i podczas podróży pociągiem - gościem będzie funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei w Koninie.

a) przejścia, kładki

b) właściwe zachowanie na dworcu, peronie, podczas jazdy pociągiem,

c) oznakowania znajdujące się na dworcach i peronach,

d) stop niebezpiecznym zabawom.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy – film „Najważniejsze bezpieczeństwo”-temat: „Stop agresji i przemocy”.
- film dostarczy funkcjonariusz Policji,

- prezentacji dokonają wychowawcy klas biorący udział w spotkaniach,

- na podstawie informacji zawartych w scence 5 osobowa drużyna, która będzie

reprezentowała szkołę w turnieju wykona hasło pt. „Stop przemocy”. Hasło zostanie

zaprezentowane podczas turnieju przez szkolną drużynę i będzie jedną

z konkurencji turnieju:

a/ format hasła – na karcie kartonowej – dostarczą funkcjonariusze Policji

prowadzący zajęcia,

b/ kryteria oceny:

- pomysłowość,

- wyraz emocjonalny,

- zrozumiałość treści,

- tło mogą stanowić rysunki, symbole nawiązujące do treści,

- na odwrocie kartonu należy umieścić nazwę i numer szkoły,

c/ prezentacja hasła:

- na listewkach – tak aby powstał transparent

- na turnieju podczas prezentacji szkolnych drużyn.


VII.TERMINY

   1.Spotkania rozpoczną się w miesiącu październiku a zakończą w I połowie grudniu 2007 r. 

2.      Spotkania odbywać się będą na terenach szkół.  

3.      Harmonogram comiesięcznych spotkań w poszczególnych szkołach stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.   4.      Cykl spotkań zakończy się turniejem w I semestrze roku szkolnego 2007/2008. O terminie turnieju, miejscu i jego organizacji dyrektorzy szkół zostaną poinformowani stosownym pismem.

VIII.OCENA ZAWODóW  

1.      W skład komisji powołanej przez organizatorów wejdą m.in. przedstawiciele: Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Komendy Miejskiej Policji w Koninie.  

2. Powołana komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem turnieju i rozstrzygać ewentualne wątpliwości.

IX. NAGRODY  

1.      Upominki i dyplomy przyznane zostaną wszystkim uczniom - zawodnikom wchodzących w skład drużyn z poszczególnych szkół uczestniczących w turnieju.

Opracowała:asp.sztab. Iwona MajkowskaZespół ds. nieletnich i patologii
Sekcji Prewencji KMP w Koninie