Aktualności

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE DZIAŁANIA KMP KONIN

Data publikacji 31.10.2017

Od 31 października 2017 roku w pobliżu konińskich cmentarzy będzie zmieniona organizacja ruchu. Zmiany będą obowiązywały do 2 listopada włącznie. Komendant Miejski Policji w Koninie podinsp. Paweł Kiliańczyk zaangażował 41 funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, którzy w dniu 1 listopada pojawią się posterunkach stałych, w razie konieczności będą kierowali ruchem. Dodatkowo w akcję włączono policjantów Wydziału Prewencji oraz Wydziału Patrolowo Interwencyjnego oraz służby kryminalne. Działania Policji wspiera również 13 Strażników Miejskich. Apelujemy o rozwagę, ostrożność i wzajemną życzliwość.

 1. Ulica Kolska od skrzyżowania z Trasą Warszawską do skrzyżowania z ul. Świętojańską będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od ul.Warszawskiej (od stacji paliw). Na ul. Kolskiej po prawej stronie będzie obowiązywał bezwzględny zakaz zatrzymywania się.

 2. Na zachodniej nitce Trasy Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Kolską (do stacji paliw) zostaną utworzone dwa pasy postojowe, a ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego pasa ruchu. Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

 3. Na wschodniej nitce Trasy Warszawskiej po obu stronach obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się.

 4. Bezwzględny zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony na odcinku ul. Wał Tarejwy od ul. Kolskiej do ul. Żwirki i Wigury.

 5. Ulica Działkowa na odcinku od zatoki parkingowej zlokalizowanej przy posesji nr 26 do skrzyżowania z ul. Staromorzysławską będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach. Wyjazd z parkingu przy cmentarzu na ul. Działkowej będzie możliwy tylko w prawo w kierunku ul. Staromorzysławskiej.

 6. Ulica Staromorzysławska na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową będzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul. Staromorzysławskiej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do cmentarza komunalnego zostanie objęty bezwzględnym zakazem poruszania się pojazdów. Na ul. Staromorzysławskiej od skrzyżowania z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego będzie dozwolony ruch tylko autobusów MZK.

 7. Ulica Harcerska od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania z ul. Sosnową będzie drogą jednokierunkową z bezwzględnym zakazem zatrzymywania się po prawej stronie (od strony ogródków działkowych).

 8. Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa i ks. Jerzego Popiełuszki.

 9. W okresie święta zmarłych priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszystkich zmotoryzowanych, odwiedzających w tych dniach cmentarze na terenie miasta Konina, prosi się o pozostawianie pojazdów na niżej wymienionych parkingach:

 • ul. Kolska: strona lewa za cmentarzem,

 • Trasa Warszawska: po obu stronach jezdni zachodniej,

 • ul. Grunwaldzka: parking,

 • ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarnym, wjazd bramą od ulicy Działkowej

 • ul. Harcerska: po lewej stronie.

Władze miasta proszą wszystkich zmotoryzowanych i pieszych użytkowników dróg o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. Dojazdy do cmentarzy na terenie miasta Konina zostaną oznakowane specjalnymi tablicami o żółtej barwie z napisem „Dojazd do cmentarza” i strzałkami kierunkowymi.

 • Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego - punkt kontrolny ul. Staromorzysławska
 • Ulica Staromorzysławska - zmiana organizacji ruchu.
 • Ulica Harcerska - ruch tylko w jednym kierunku.
 • Ulica Harcerska - od ul. Sosnowej - zmiana organizacji ruchu.
 • Ulica Sosnowa - Okólna
 • Ulica Działkowa
 • Ulica Działkowa - kierunek na ulicę Okólną
 • Parking przed Cmentarzem Komunalnym od strony ul. Działkowej
 • Skrzyżowanie Staromorzysławska - Działkowa.
 • Ulica Staromorzysławska - przystanki MZK
 • Ulica Staromorzysławska - zmiana organiazacji ruchu - Patrol Straży Miejskiej przy pętli autobusowej.
 • Ulica Staromorzysławka
 • Ulica Warszawska zmina organizacji ruchu.
 • Ulica Warszawska - widok od Kolskiej - praking.
 • Ulica Kolska - widok od ulicy Warszawskiej - zmiana organizacji ruchu.
 • Ulica Kolska - Patrol Straży Miejskiej
 • Ulica Kolska, widok od ulicy Świętojańskiej - zmiana organizacji ruchu
 • Mapa - Utrudnienia w ruchu - Stary Konin
 • Mapa - utrudnienia w Ruchu - Cmentarz Komunalny