Aktualności

Akcja Znicz...czyli policyjna akcja nie tylko na drogach całej Polski.

Data publikacji 31.10.2017

Jak każdego roku w miejscach do których dochodzi do dużej liczby zdarzeń będzie można spotkać policjantów. Dlatego też w rejonach cmentarzy i na ich terenie dzielnicowi wraz z policjantkami z Zespołu ds. profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii ostrzegali szczególnie osoby starsze przed niebezpieczeństwem stania się ofiarą kradzieży lub oszustwa między innymi przez pozostawianie torebek na płytach swoich bliskich. Informowano o sposobach chronienia swojego mienia oraz co najważniejsze zdrowia i życia. Wszystkim swoim rozmówcom policjanci wręczali ulotki oraz opaski odblaskowe.