Działania „Bezpieczeństwo na pasach” - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Działania „Bezpieczeństwo na pasach”

Data publikacji 01.12.2017

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Koninie wspólnie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzili działania profilaktyczne.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy w dużej mierze od świadomości jego uczestników. Wielu kierowców przecenia swoje doświadczenie i przesuwa odpowiedzialność za bezpieczeństwo na innych jego uczestników. Niestety od początku roku na konińskich drogach zginęło aż 17 osób.

Każdy kierowca powinien uwzględniać warunki pogodowe, które bezpośrednio przyczyniają się do bezpiecznej jazdy. Pamiętając przy tym, że żadne środki techniczne w jaki wyposażony jest pojazd nie uchronią nas przed zdarzeniem drogowym w sytuacji własnych niebezpiecznych zachowań.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę potrąceń w obrębie przejść dla pieszych, jakie miały miejsce na naszych drogach policjanci wraz z uczniami postanowili przeprowadzić akcję profilaktyczną, która ma się przyczynić w sposób bezpośredni do podniesienia świadomości zarówno kierujących, jak i pieszych.

Uczniowie drugiej klasy licealnej przebrani za osoby starsze przechodzili przez przejście dla pieszych na ulicy 11 Listopada w centrum Konina. Kiedy kierujący zatrzymywali się im oczom ukazywała się młodzież, która w tańcu wykrzykiwała radosne hasła „DZIĘKUJEMY, że się zatrzymałeś”.

Nie zabrakło aspektu edukacyjnego, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie nadkom. Mariusz Jaworski wraz Kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Panem Andrzejem Andrzejewskim i Panem Pawłem Durkiewiczem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie rozdawali ulotki informacyjne, które mają posłużyć do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu ruchu drogowego.