Poznaj swojego dzielnicowego - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Poznaj swojego dzielnicowego

Prezentujemy sylwetkę kolejnego dzielnicowego z naszego powiatu. Policji zależy, aby każdy znał funkcjonariusza, który „sprawuje pieczę” na danym terenie. Jest to też jedno z zadań zawartych w programie „Razem dla bezpieczeństwa”.

Prezentujemy kolejnego dzielnicowego z Komisariatu Policji w Ślesinie. Młodszy aspirant Mirosław Lewandowski służy w poiicji od 2007 r, a dzielnicowym jest od 2012 r. Prywatnie jest mężem i ojcem dwóch synów w wieku 12 i 19 lat. Wśród zainteresowań wymienia filatelistykę.

Jego rejon służbowy, to Głębockie, Konstantynowo, Żółwieniec,Ostrowy, Stanisławowo, Kijowiec, Szyszyn, Ostrowąż, Marianowo,Biskupie, Biele, Florentynowo, Dąbrowa, Lizawy, Goranin, Goraninek,Rębowo, Różnowa, Sarnowa, Kolonia Sarnowa, Lubomyśle, Mikorzyn,Honoratka, Honoratka Władysławów, Holendry Szyszyńskie, Szyszyn,Szyszyn – Teodorowo, Szyszynek, Szyszyn Helenowo.

Zadania priorytetowe natomiast, to ograniczenie oraz dążenie do całkowitego wyeliminowania wykroczeń i negatywnych zachowań związanych ze spożywaniem alkoholu, zakłócenia porządku publicznego, wybryków chuligańskich, nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie przyległym do ośrodków wczasowych.