Poznaj swojego dzielnicowego - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Poznaj swojego dzielnicowego

Data publikacji 31.10.2018

Prezentujemy sylwetkę kolejnego dzielnicowego z naszego powiatu. Policji zależy, aby każdy znał funkcjonariusza, który „sprawuje pieczę” na danym terenie. Jest to też jedno z zadań zawartych w programie „Razem dla bezpieczeństwa”.

Dzisiaj prezentujemy sylwetkę kolejnego dzielnicowego z Kazimierza Biskupiego. Młodszy aspirant Hubert Dworzyński wstąpił do policji w roku 2006, a dzielnicowym jest id 6 lat. Prywatnie jest mężem i ojcem 4-letniej Mai.

Jego rejon służbowy to obszar Kazimierza Biskupiego.

Zaplanowane działania priorytetowe to ograniczenie oraz dążenie do całkowitego wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócenia ładu i porządku publicznego , nieobyczajnych wybryków popełnianych prze osoby nietrzeźwe oraz młodzież gromadzącą się w rejonie przystanku autobusowym.

Marcin Jankowski