Zmiany w organizacji ruchu - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Zmiany w organizacji ruchu

Data publikacji 28.10.2019

Od godzin wieczornych w czwartek 31 października będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu drogowego. Podyktowane są jak co roku dniem Wszystkich Świętych i spodziewanym zwiększeniem natężenia ruchu. Poniżej przedstawiamy dokładny opis tych zmian, a także mapki sytuacyjne.

Już 30 października (od godzin wieczornych) w pobliżu konińskich cmentarzy będzie zmieniona organizacja ruchu. Zmiany będą obowiązywały do 4 listopada włącznie.

 1. Ulica Kolska od skrzyżowania z Trasą Warszawską do skrzyżowania z ul. Świętojańską będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od ul.Warszawskiej (od stacji paliw). Na ul. Kolskiej po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

 2. Na zachodniej nitce Trasy Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Kolską (do stacji paliw) zostaną utworzone dwa pasy postojowe, a ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego pasa ruchu. Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

 3. Na wschodniej nitce Trasy Warszawskiej po obu stronach obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się.

 4. Zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony na odcinku ul. Wał Tarejwy od ul. Kolskiej do ul. Żwirki i Wigury.

 5. Ulica Działkowa na odcinku od parkingu przy cmentarzu komunalnym do skrzyżowania z ul. Staromorzysławską będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach. Wyjazd z parkingu przy cmentarzu na ul. Działkowej będzie możliwy w obu kierunkach.

 6. Ulica Staromorzysławska na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową do cmentarza komunalnego będzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul. Staromorzysławskiej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do cmentarza komunalnego zostanie objęty zakazem postoju pojazdów. Na ul. Staromorzysławskiej od skrzyżowania z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego będzie dozwolony wjazd tylko dla autobusów MZK.

 7. Ulica Harcerska od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania z ul. Sosnową będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po prawej stronie (od strony ogródków działkowych).

 8. Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa i ks. Jerzego Popiełuszki.

 9. W okresie święta zmarłych priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszystkich zmotoryzowanych, odwiedzających w tych dniach cmentarze na terenie miasta Konina, prosi się o pozostawianie pojazdów na niżej wymienionych parkingach:

 • ul. Kolska: strona lewa za cmentarzem,

 • Trasa Warszawska: po obu stronach jezdni zachodniej,

 • ul. Grunwaldzka: parking,

 • ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarzu, wjazd bramą od ulicy Działkowej,

 • ul. Harcerska: po lewej stronie.

Władze miasta proszą wszystkich zmotoryzowanych i pieszych użytkowników dróg o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. Dojazdy do cmentarzy na terenie miasta Konina zostaną oznakowane specjalnymi tablicami o żółtej barwie z napisem „Dojazd do cmentarza” i strzałkami kierunkowymi.

Marcin Jankowski

Pliki do pobrania

 • 520.94 KB
 • 1.19 MB
 • 91.99 KB
 • 139.79 KB
 • 1.65 MB